Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2019/2020

Prezydium:

 .

Komisja rewizyjna:

 

  • Jarosław Stępski
  • Joanna Motylińska

.

Kontakt:

radarodzicow@sp51.szczecin.pl

rr@sp51.szczecin.pl

..

Konto Rady Rodziców :

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

UL. JODŁOWA 21

71-114 SZCZECIN

Numer rachunku bankowego: 11 1240 3813 1111 0010 4878 6567

Bank PEKAO S.A I Oddział w Szczecinie

.

 ..

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi 52 zł.

Termin wpłacania składek – do 15 października.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w poniższych dokumentach:

certyfikat ubezpieczenia-aktualizacja11.12.2019r

certyfikat ubezpieczenia

Instrukcja-zgłaszania-szkód

OWU_EDU_Plus_2019_05

.

UWAGA:

Do końca września dzieci objęte są polisą zeszłoroczną,

dlatego przy ewentualnej likwidacji szkody należy podać numer polisy

z roku szkolnego 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie była dobrowolna, składka roczna wynosiła 45 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:.

polisa EDU.PDF dla sp

roszczenie -edu-plus

owu EDU Plus _01_27_03_2018.

W celu uzyskania odszkodowania należy postępować według załączonej poniżej instrukcji:

Instrukcja zgłaszania szkód

.

interRISK
ul.Unii Lubelskiej 4c

85-050 Bydgoszcz
tel (52) 360 28 60 fax (52) 360 26 65

W razie pytań kontakt do ubezpieczyciela: 22 575 25 25

.

.

Rada Rodziców – dokumenty:

REGULAMIN Rady Rodziców SP51

     
    ...