Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Rada Rodziców

 

Prezydium:

 .

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący – Marcin Szynert
  • Jarosław Stępski
  • Estera Zoc-Firlik

 

 

.

.

200il002trans   DOKUMENTY I INFORMACJE RADY RODZICÓW
    ...

KONTO RADY RODZICÓW:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

UL. JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN

Numer rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A I Oddział w Szczecinie

11 1240 3813 1111 0010 4878 6567