Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Rada Rodziców

 

Prezydium:

.

Komisja rewizyjna

  • Przewodnicząca – Katarzyna Kamińska
  • Aldona Zagrodzka aldona@zagrodzka.eu
  • Agnieszka Sokołowska

 

 

.

.

200il002trans   DOKUMENTY I INFORMACJE RADY RODZICÓW
    ...

KONTO RADY RODZICÓW:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

UL. JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN

Numer rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A I Oddział w Szczecinie

11 1240 3813 1111 0010 4878 6567