Rada Rodziców

61

 

PRZEWODNICZĄCY:

Krzysztof Kopeć

  • kontakt: krzysztofkopec1@wp.pl

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Adam Tkocz

  • kontakt: adam@burg.com.pl

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:

Elżbieta Doering

  • kontakt: doering.elbieta@gmail.com

Beata Wojtala

  • kontakt: beciula.84@wp.pl 

 

.

.

200il002trans DOKUMENTY I INFORMACJE RADY RODZICÓW
...

KONTO RADY RODZICÓW:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

UL. JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN

Numer rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A I Oddział w Szczecinie

11 1240 3813 1111 0010 4878 6567