Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Pływalnia

DSC06867

 

Na terenie obiektów sportowych przy SP 51 znajduje się pływalnia z basenem o wymiarach 25 m x 12,50 m (6 torów) oraz zapleczem (łazienki, przebieralnie).

Wykorzystanie pływalni:

 

  • Zajęcia dydaktyczne na basenie odbywają się codziennie w godz. 7.00 – 17.15.
  • Wynajem dla firm, szkół, osób fizycznych w godz. 17.15 – 21.00.

 

Informacje i kontakt:

 

KIEROWNIK OBIEKTÓW SPORTOWYCH

tel. 91 452 34 86

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 07:00 – 15:00 12:00 – 20:00 07:00 – 15:00

Poniżej zamieszczamy harmonogram pływalni na najbliższe dni
 proszę sprawdzać na bieżąco, mogą być zmiany

OD 29.03.2018 ROKU DO 02.04.2018 ROKU BASEN NIECZYNNY

Harmonogram 19.03-25.03

Harmonogram 26.03-02.04

 

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W BASENIE SP 51

Postawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, poz. 2016).

Na podstawie sprawozdania  z badań Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 51 informuje o przekroczeniu dopuszczalnej normy chloroformu w wodzie basenowej w próbce pobranej w dniu 11.09.2017 roku. W celu obniżenia poziomu chloroformu będą prowadzone działania naprawcze zmierzających do poprawy jakości wody basenowej zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Zostanie zwiększona częstotliwość płukania złóż filtracyjnych. Część wody zostanie spuszczona z basenu i dopuszczona woda wodociągowa. Badania wykonuje Q-Systems-Center Danuta Wojciechowska, ul. Dubois 23; 71-620 Szczecin.

Jednocześnie apelujemy o przestrzeganie regulaminu obiektu w zakresie mycia ciała mydłem przed wejściem do basenu – może to zredukować aż o 80 % ilość mocznika w wodzie basenowej,  a co za tym idzie także ilość chloroformu, który jest ubocznym produktem dezynfekcji wody !!!

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

 ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

ZAPRASZAMY!