Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Pielęgniarka

gab_pielegniarki1r9

.

W szkole funkcjonuje GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

(II piętro obok świetlicy szkolnej). 

.

Specjalista pielęgniarstwa środowiskowego nauczania i wychowania

Barbara Koncewicz

przyjmuje codziennie w godz. 8.00 – 15.35.

 

 

Pielęgniarka zatrudniona jest w podmiocie leczniczym:

“Szkolmed” M. Piejak, M. Wojciechowska Sp. J.

ul. Wieniawskiego 10, 71-144 Szczecin

Zakład działa w oparciu o System Zarządzania Jakością , zgodny z wymaganiami ISO 9001 : 2008 dla dzieci objętych zakresem certyfikacji Nr FS 515237.

Data rejestracji: 11.06.2007 r.

Misją zakładu jest:

„PROFESJONALNIE SŁUŻYĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY”