Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Profilaktyka a Ty

 

PaT1Pedagog Gabriela Chmielewska zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli, wychowawców i rodziców, a także dzieci do wzięcia udziału w realizacji programu PaT.

Program PaT będzie realizowany w naszej szkole przez cały rok szkolny 2015/2016.

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”: Co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki?

W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka.

Cele programu to:

  • Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
  • Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
  • Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
  • Tworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień.