Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

STOP- PRZEMOCY!

pedg04r300W związku z tym, że problem niewłaściwych zachowań coraz częściej występuje zarówno w środowisku ludzi dorosłych jak również w życiu dzieci i młodzieży, wymaga większego zainteresowania ze strony całego społeczeństwa. Psycholodzy tłumaczą często wzrost agresji młodego pokolenia tym, że jest ono produktem społecznym. Tak jak społeczeństwo ma ono problemy z odróżnieniem dobra od zła.
Agresji człowiek się uczy, a jeżeli jest to zachowanie wyuczone, to można je zmienić. Trzeba to przede wszystkim dostrzec i podjąć trud pracy nad tym, aby zlikwidować takie zachowania, zminimalizować ich przejawy. Prawdą jest, że łatwiejsza i o wiele skuteczniejsza jest profilaktyczna działalność dotycząca wszelkich nagannych zachowań, a więc podobnie jest z przemocą – lepiej jest jej zapobiegać, bo gorzej jest ją zlikwidować.

Podstawową i najważniejszą sprawą jest uczyć dzieci zachowań prospołecznych, np.
– umiejętności prowadzenia rozmowy,
– umiejętności przekonywania innych,
– uczyć pomagania innym ludziom,
– umiejętności radzenia sobie z presją kolegi i grupy,
– umiejętności kontroli złości,
– umiejętności uwzględniania potrzeb i prawa innych ludzi.

Żeby te przedsięwzięcia dały efekty musi istnieć współpraca szkoły, domu i innych instytucji zainteresowanych tymi problemami, które funkcjonują w środowisku lokalnym.
Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami i czyni wszelkie starania, aby wszystkie pociechy wyposażyć w wiedzę i umiejętności, ale także przywiązuje wielką wagę do działalności wychowawczej.
Pedagog klas młodszych mgr Gabriela Chmielewska zaprasza zatem, wszystkich rodziców, dzieci i nauczycieli do wzięcia udziału w akcji „Porozumienie bez przemocy”. Celem akcji jest promowanie zdrowego stylu życia opartego na przyjaźni, porozumieniu, bez agresji i przemocy.

Gabriela Chmielewska

Przemocy -STOP

STOP PRZEMOCY

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?