Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Grono pedagogiczne

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dariusz Szklarski – dyrektor szkoły

Małgorzata Jakubowska – wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Paszkiewicz – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych klas 4 – 8

Anna Żwirska – Kocela – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych klas 4- 8

Renata Sławecka – Taczała – wicedyrektor ds. oddziałów przedszkolnych