Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Grono pedagogiczne


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dariusz Szklarski – dyrektor szkoły

 

Małgorzata Jakubowska – wicedyrektor ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Anna Hanczewska – wicedyrektor ds. klas 4-7

 

Aneta Paszkiewicz – wicedyrektor ds. klas 4-7

 

Renata Sławecka – Taczała – wicedyrektor ds. oddziałów gimnazjalnych

 

RADA PEDAGOGICZNA 2017-2018