Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Grono pedagogiczne

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dariusz Szklarski – dyrektor szkoły

 

Małgorzata Jakubowska – wicedyrektor ds. edukacji wczesnoszkolnej

 

Aneta Paszkiewicz – wicedyrektor ds. klas 4-8

 

Anna Żwirska – Kocela – wicedyrektor ds. klas 4-8

 

Renata Sławecka – Taczała – wicedyrektor ds. oddziałów gimnazjalnych i oddziałów przedszkolnych

 

KADRA PEDAGOGICZNA SP51