Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Kronika wydarzeń szkolnych 2018/2019

KRONIKA WYDARZEŃ
W I SEMESTRZE

SZKOLNY WOLONTARIAT
I AKCJE CHARYTATYWNE

WYDARZENIA
SPORTOWE

KRONIKA WYDARZEŃ
ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

Z ŻYCIA
PRZEDSZKOLAKA

TWÓRCZOŚĆ
UCZNIOWSKA