Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Kasa szkoły

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KASY SZKOŁY ORAZ SPOSOBÓW DOKONYWANIA PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI

Harmonogram pracy kasy szkoły:

KASA godz.otwarcia -12. 2019

Sprzedaż obiadów:

Sprzedaż obiadów inf.-12.2019r

 

.

.

KONTO DO PŁATNOŚCI PRZELEWEM WYŁĄCZNIE ZA OBIADY:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin

Nr rachunku odbiorcy: 17 1020 4795 0000 9302 0278 5012  

NIE STÓJ W KOLEJCE DO KASY, ABY WYKUPIĆ OBIAD. 

Dokonaj płatności przelewem  w następujących terminach:

Obiady  za miesiąc: od do
wrzesień 20 sierpnia  06 września
październik 20 września  07 października
listopad 20 października  08 listopada
grudzień 20 listopada  06 grudnia
     
     

SZCZEGÓŁY – WZÓR PRZELEWU ORAZ INFORMACJE NA TABLICY OGŁOSZEŃ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

ODBIÓR KART U INTENDENTA – DWA OSTATNIE DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM DANEGO MIESIĄCA
–NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ DOWODÓW WPŁATY!