Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Patron szkoły

 

patron9ram

Stanisław Helsztyński (pierwotne nazwisko Skorupka) urodził się 13 kwietnia 1891 r. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Poznańskim, w Monaster i Monachium, studiował także w Instytucie Filozofii i Biblistyki na Uniwerytecie Jagiellońskim.

W czasie I Wojny Światowej służył w wojsku. W latach 1922 – 1939 był nauczycielem gimnazjum w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej czynnie działał w tajnym nauczaniu. Po wojnie został kuratorem okręgu szkolnego w Szczecinie. Wykładał również na Uniwersytecie Warszawskim i Wrocławskim. Był historykiem literatury angielskiej i polskiej, prozaikiem, poetą i tłumaczem.

Zmarł 14 maja 1986 r.

W dniu 28 maja 1988 roku  imię Prof. Stanisława Helsztyńskiego nadano Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie.

Wyciąg z protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 6 kwietnia 1987 r.:

“W wyniku burzliwej dyskusji stwierdza się, że postać prof. Stanisława Helsztyńskiego spełnia oczekiwania młodzieży, grona pedagogicznego i środowiska szkoły. Ceniony u niego jest nie tylko dorobek naukowy czy pionierskie lata spędzone w Szczecinie, lecz także postać dobrego Polaka – patrioty, skromnego, a zarazem wartościowego moralnie człowieka.

Rada Pedagogiczna w dniu 6.04.1987 r. podjęła uchwałę:

doceniając ogromne zasługi Stanisława Helsztyńskiego jako Pioniera oświaty i kultury szczecińskiej, który od podstaw zapoczątkował proces tworzenia polskiej szkoły na Pomorzu Zachodnim oraz ogromny wkład w dorobek literatury i nauki polskiej – Rada Pedagogiczna, Samorząd Szkolny i Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego zdecydowaną większością głosów dokonała wyboru prof. Stanisława Helsztyńskiego na patrona szkoły.”

patron_dziela1r9