7zmDYREKTOR  SZKOŁY 

 

mgr Dariusz Szklarski

 

Spotkania indywidualne po uprzednim umówieniu się

sekretariacie szkoły.