Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Świetlica

ABC ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2019/2020 czynna w godzinach 7:00 – 17:00.

 

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2019/2020
Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.
Wzory karty zapisu dziecka do świetlicy są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w formie papierowej
w świetlicy i sekretariacie uczniowskim.

KARTA zgłoszenia dziecka ŚWIETLICY