Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Świetlica- konkurs

W związku z realizacją w naszej świetlicy projektu” Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych’ zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym”Zwierzę moim przyjacielem”. Prace prosimy dostarczać do świetlicy klas 3.
technika- dowolna
format- A4
termin- do 23 listopada

M.Bara
D. Lipniewska