Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zaproszenie do składania szacunkowych ofert na wykonanie usługi cateringu dla uczniów

Zaproszenie do składania szacunkowych* ofert na wykonanie usługi cateringu dla uczniów w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji wsparcia ustalonym przez Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (KOD CPV nr 55520000-1 usługi dostarczania posiłku) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

Przez 1 usługę cateringową rozumie się zestaw składający się z kanapki oraz wody mineralnej niegazowanej.

 1. Usługa cateringowa składa się z:

1.1.      przygotowania i dostawy kanapek/bułek o gramaturze min. 50 g z masłem o gramaturze min. 15 g na kanapkę/bułkę z wędliną lub serem żółtym (ok. 30 – 40 g – plaster wędliny lub sera żółtego powinien być nie mniejszy niż wielkość przekrojonej bułki) oraz z plastrem świeżego warzywa tj. ogórek, pomidor, rzodkiewka.

1.2.      dostarczenia wody niegazowanej w butelkach o pojemności 0,5 litra.

 1. Posiłki – kanapki/bułki powinny zostać zapakowane pojedynczo np. w papier śniadaniowy, woreczki lub folię spożywczą. Posiłki powinny spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej.
 2. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie kanapek/bułek w ilości do 522 sztuk tygodniowo i maksymalnie do 31 320 sztuk w całym okresie objętym zamówieniem.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych kanapek/bułek tygodniowo w zależności od ilości dzieci uczestniczących w zajęciach realizowanych w ramach Projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00.
 4. Dostarczenie kanapek/bułek oraz wody dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie odbywać się będzie codziennie (w dniach od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla uczniów.
 5. Dostarczenie posiłków do szkoły odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt. Przygotowanie i transport musi odbywać się w warunkach zgodnych z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi, pojazdem dopuszczonym do transportu posiłków przez SANEPID.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. z zaleceniami diety bezglutenowej/wegetariańskiej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików),
 7. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem i/lub wydawaniem i/lub transportem cateringu,
 8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania klauzuli społecznej zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00/02 przez cały okres realizacji zamówienia, weryfikacja spełnienia zobowiązania nastąpi na podstawie oświadczeń składanych każdorazowo przy wystawieniu faktury za usługi cateringowe (dotyczy jeśli Wykonawca zobowiązał się do stosowania klauzul społecznych).

 

Terminy i miejsce realizacji zamówienia:

 1. Czas realizacji zamówienia: I.2020-VI.2021 r.
 2. Realizacja cateringu w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, codziennie (w dniach od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla uczniów.

*szacowanie wartości zamówienia jest to poglądowe rozeznanie cen rynkowych za usługę, przedstawienie oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe.

 

Oferty należy przesyłać na adres mailowy: aneta.paszkiewicz@sp51.szczecin.pl lub kontakt tel. 506 159 432 – Aneta Paszkiewicz Wicedyrektor SP 51