Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

W związku z pandemią koronawirusa, od 1 września 2021 r. w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w oparciu o wytyczne GIS, MEN. Zaleca się rodzicom, aby maksymalnie skrócili czas pobytu dzieci w świetlicy, a jeżeli rodzic ma możliwość zapewnienia innej opieki, aby na czas pandemii dziecko nie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych..

Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodzicówDo świetlicy przyjęci zostaną
w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-3, będący dziećmi rodziców pracujących
 
(oboje rodzice pracują, bądź samotnie wychowujący rodzic pracuje). Decyzję o przyjęciu uczniów z klas starszych Komisja Kwalifikacyjna podejmie w połowie września w zależności od ilości wolnych miejsc i możliwości organizacyjnych świetlicy.

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Wzory karty zapisu dziecka do świetlicy są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w formie papierowej w portierni szkoły.

 W dniu 1.09.2021 r. w godzinach od 8.30 do 13.30 wychowawcy świetlicy będą pełnili dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły (w holu szkoły) gdzie wydawać będą druki kart zgłoszenia dziecka do świetlicy i przyjmować wypełnione dokumenty.

 

KARTA-zgloszenia-dziecka-SWIETLICY-1