Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z PROGRAMOWANIA

Nasi mali odkrywcy w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 uczęszczali na zajęcia z programowania. Poznawali świat logicznego myślenia zaczynając od mat do nauki kodowania, aby w rezultacie zbudować własne roboty, które wykonywały ich polecenia. Zajęcia z programowania już się skończyły, ale mamy nadzieję, że skutecznie rozbudziły ciekawość małych programistów!

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z zajęć!