Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zakończenie projektu ,,Magiczna moc bajek”

Zakończenie projektu ,,Magiczna moc bajek”

Grupa ,,Misie” zrealizowała wszystkie moduły z Międzynarodowego Projektu Czytelniczego ,,,Magiczna moc bajek” i otrzymała certyfikat. Celem projektu było promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy, kształtowanie postaw oraz wychowanie do wartości.Misie w skupieniu słuchały czytanych im bajek oraz z  zaangażowaniem wykonywały różnorodne zadania. 

Agata Gnap