Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z CHEMII I GEOGRAFII

Nasi uczniowie zgłębiają wiedzę o otaczającym nas świecie na kolejnych zajęciach! Przeprowadzali chemiczne doświadczenia oraz segregowali skamieniałości w zależności od ery i okresu, w którym występowały i uczyli się odczytywać informacje z tablicy stratygraficznej.  

Niejeden mógłby pozazdrościć im takich umiejętności!