Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Z WIZYTĄ NA ZAJĘCIACH TUS (TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH)

W ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nasi mali odkrywcy biorą udział w zajęciach grupowych nastawionych na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych. Dzięki programowi zajęć poszerzają swoją wiedzę o umiejętnościach społecznych, wzmacniają samoocenę oraz zasoby psychiczne.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!