Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W dniach 1-2 października w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uprawnionych do głosowania było 708 uczniów, z prawa wyborczego skorzystało 648 uczniów. Komisja Wyborcza pod przewodnictwem opiekunów Samorządu Uczniowskiego wyłoniła tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Są to:

 1. Alicja P.
 2. Aleksander D.
 3. Lena S.
 4. Ewa K.
 5. Przemysław B.
 6. Błażej W.
 7. Julia K.
 8. Maciej Ś.
 9. Alicja L.
 10. Aleksander J.
 11. Daniiil S.
 12. Jakub K.
 13. Margarita D J.
 14. Wiwiana W.

Gratulujemy i zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz naszej szkoły.

Monika Cis-Szałańska
Monika Lunitz