Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WIZYTA W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM W PRZELEWICACH

15 i 16 września 2020 r. grupy przedszkolaków odwiedziły Ogród Dendrologiczny w Przelewicach w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Autokar zabrał dzieci wraz z wychowawcami spod przedszkola przy ul Mikołajczyka 20 o godzinie 9:00, warsztaty rozpoczynały się o godzinie 11:00 (15.09.2020 r. dla grup OA i OB, 16.09.2020 r. dla grup OC i Motylki).

Tematyka warsztatów:

Od nasionka do nasionka – podczas zajęć dzieci uczyły się jak rosną i rozwijają rośliny, czym są kwiaty, nasiona i jaką pełnią rolę. Oglądały nasiona w terenie i same próbowały podzielić je na grupy ze względu na sposób rozsiewania (przez wiatr, zwierzęta i człowieka). W parku obserwowały siewki, młode i dorosłe drzewa. Wszyscy zbierali nasiona do posiania we własnych ogródkach albo podczas zajęć w przedszkolu. O godzinie 14:00 na dzieci czekał ciepły posiłek. O 15:30 dzieci były już w z powrotem w przedszkolu. 

Zajęcia trwały 90 minut (2 x 45 min + 15 min przerwy) i wszystkim grupom dopisała piękna pogoda!