Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo, 

Pragniemy poinformować, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Prosimy o zapoznanie się z informacją. 

Dla przypomnienia informujemy, że rodzice dzieci przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego. 

Zarządzenie 48