Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – PROGRAMOWANIE NA ROBOTACH

Kolejna szansa dla nauczycieli na podniesienie kwalifikacji projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 za nami.  Szkolenie specjalistyczne PROGRAMOWANIE na ROBOTACH zaliczone!

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!