Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ – ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM METODY NUMICON

Odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tym razem szkolenie skierowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dotyczyło zagadnień związanych z zajęciami z wykorzystaniem metody Numicon.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!