Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Rada Rodziców

Szanowni Państwo,

w związku z COVID-19 roku szkolnym 2021/2022 proponujemy, aby ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży było zawierane przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio
z ubezpieczycielem drogą elektroniczną. Wybór firmy należy indywidualnie do każdego z Państwa.

Wobec powyższego umieszczamy na stronie internetowej szkoły propozycje ofert i dostęp do serwisów internetowych firm, które zgłosiły się do nas z propozycją ubezpieczenia szkolnego.

Z poważaniem

Dariusz Szklarski

Dyrektor Szkoły

OFERTA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW EDU PLUS na rok szkolny 2021/2022

OFERTA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW EDU PLUS na rok szkolny 2021/2022

SP 51 -Oferta_wirtualna_7438_W_z_ID_Klienta

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

ID klienta: 8glt2

 

Rada Rodziców – rok szkolny 2021/2022

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 51
im. prof. Stanisława Helsztyńskiego
w Szczecinie

 

Prezydium:

 • Przewodniczący –  Elwira Żniniewicz
 • Zastępca przewodniczącego –  
 • Skarbnik –  Agnieszka Maciejczuk
 • Sekretarz – Monika Matuszczak
 • Członek prezydium – Bartłomiej Kopyść
 • Członek prezydium – Agnieszka Sokołowska
 • Członek prezydium – Joanna Stopka
 • Członek prezydium – Paweł Kmieć

Kontakt: radarodzicow@sp51.szczecin.pl  

                 rr@sp51.szczecin.pl

                                                                                                                                             KONTO RADY RODZICÓW:

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51

ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin

Numer rachunku bankowego:

Bank PEKAO S.A  I Oddział w Szczecinie

11 1240 3813 1111 0010 4878 6567

 

 

 ..

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021

 

 REKOMENDACJA RADY RODZICÓW WS OFERTY SZKOLNEJ

Instrukcja-zgłaszania-szkód

OWU z IPID edu plus do 31 maja 2020

Policy_EDUAP_90128 SP 51 wariant 1 składka 58 zł

Policy_EDUAP_90137 SP 51 wariant 1 składka 86 zł

WARIANT 1 – 58 zł

WARIANT 2 – 86 zł

– wysokie sumy ubezpieczenia (wariant 1 – 30.000 zł, Wariant 2 – 50.000 zł)

– kompleksowe rozszerzenia ochrony: pakiet Szpital i Choroby, pakiet Kosztów Leczenia, pakiet Stomatologii, Pakiet Bólowy, pakiet Kleszcz, pakiet Assistance

 

Jak skorzystać z ubezpieczenia WARIANT 1 ze składką 58 zł?

 1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 2. Podaj numer ID: twccu
 3. Uzupełnij wymagane dane
 4. Opłać składkę
 5. Certyfikat i komplet dokumentów zostanie przekazany do Ubezpieczającego na adres mail.

 

Jak skorzystać z ubezpieczenia WARIANT 2 ze składką 86 zł?

 1. Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
 2. Podaj numer ID: lzbqt
 3. Uzupełnij wymagane dane
 4. Opłać składkę
 5. Certyfikat i komplet dokumentów zostanie przekazany do Ubezpieczającego na adres mail.

 

Szanowni Państwo,

w związku z COVID-19 w bieżącym roku szkolnym proponujemy, aby ubezpieczenie szkolne dzieci i młodzieży było zawierane przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio
z ubezpieczycielem drogą elektroniczną. Wybór firmy należy indywidualnie do każdego z Państwa.

Wobec powyższego umieszczamy na stronie internetowej szkoły propozycje ofert i dostęp do serwisów internetowych firm, które zgłosiły się do nas z propozycją ubezpieczenia szkolnego: AXA, InterRisk.

Z poważaniem

Dariusz Szklarski

Dyrektor Szkoły

INTERRISK 

      STRONA INTERNETOWA –  klient.interrisk.p

      następnie po wejściu na stronę WPISUJEMY, NR ID KLIENTA –   jkvp9

INTERRISK Oferta_wirtualna_z_ID_Klienta

      AXA

—   STRONA INTERNETOWAwww.axa.pl/szkolne

AXA OFERTA dla SP 51

      kod pośrednika 450 317

Ogólne Warunki ubezpieczeń są na stronach Ubezpieczycieli

.

 ..

Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie jest dobrowolne, składka roczna wynosi 52 zł.

Termin wpłacania składek – do 15 października.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 znajdują się w poniższych dokumentach:

certyfikat ubezpieczenia-aktualizacja11.12.2019r

certyfikat ubezpieczenia

Instrukcja-zgłaszania-szkód

OWU_EDU_Plus_2019_05

.

UWAGA:

Do końca września dzieci objęte są polisą zeszłoroczną,

dlatego przy ewentualnej likwidacji szkody należy podać numer polisy

z roku szkolnego 2018/19

W roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym interRisk. Ubezpieczenie była dobrowolna, składka roczna wynosiła 45 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty ubezpieczenia znajdują się w poniższych dokumentach:.

polisa EDU.PDF dla sp

roszczenie -edu-plus

owu EDU Plus _01_27_03_2018.

W celu uzyskania odszkodowania należy postępować według załączonej poniżej instrukcji:

Instrukcja zgłaszania szkód

.

interRISK
ul.Unii Lubelskiej 4c

85-050 Bydgoszcz
tel (52) 360 28 60 fax (52) 360 26 65

W razie pytań kontakt do ubezpieczyciela: 22 575 25 25

.

.

Rada Rodziców – dokumenty:

REGULAMIN Rady Rodziców SP51

     
    ...