Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Zaproszenie do składania szacunkowych* ofert na wycenę dostawy i montażu sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji wsparcia ustalonym przez Zamawiającego.

Szacowanie wartości zamówienia sprzętu komputerowego – tabela

Wycenę w formie załączonej tabeli, prosimy przesłać na adres malgorzata.jakubowska@sp51.szczecin.pl

 
 *szacowanie wartości zamówienia jest to poglądowe rozeznanie cen rynkowych za usługę, przedstawienie oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe.