Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Zaproszenie do składania szacunkowych* ofert na wycenę dostawy i montażu sprzętów elektronicznych oraz sal językowych interaktywnych w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest o dostawa i montaż sprzętów elektronicznych oraz sal językowych interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji wsparcia ustalonym przez Zamawiającego.

Szacowanie wartości zamówienia sprzętu elektronicznego – tabela

Wycenę w formie załączonej tabeli, prosimy przesłać na adres projektsp51@interia.pl

 
 *szacowanie wartości zamówienia jest to poglądowe rozeznanie cen rynkowych za usługę, przedstawienie oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe.