Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP 51

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP 51

 Tydzień poprzedzający obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości upłynął w naszej szkole dość pracowicie. Organizatorki tego tygodnia powierzyły klasom określone zadania. I tak uczniowie z klas pierwszych wykonywali flagi i uczyli się śpiewać piosenkę pt. ,, Orzeł Biały”. Uczniowie z klas drugich poznając znaczenie słowa ,,niepodległość” w oparciu o słowa piosenki ,, Niepodległość” wykonywali przestrzennego orła – godło naszego kraju. Natomiast trzecioklasiści  poznawali losy Ojczyzny od rozbiorów Polski aż do czasu odzyskania Niepodległości. Śpiewali piosenkę pt. ,, Uwięziony ptak”. Wykonywali też kotyliony, które rozdawali dorosłym przechodniom w pobliżu szkoły. Szkolny korytarz jak też gazetki klasowe przepełnione były treściami historycznymi i barwami narodowymi. Chętni uczniowie z klas drugich i trzecich  wzięli udział w konkursie ,, Wokół symboli narodowych” organizowany przez IPN.

          

                                                                

U. Chomicz,  J. Lech,  B. Kociuba