Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 cały czas trwają. Niestety cały czas musimy spotykać się online.
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  uczniowie klasy 6c  chcieliby złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, które przygotowane zostały na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego.
– Das größte Geschenk zum Weihnachtsfest tragen wir bereits in unseren Herzen! Liebe und Mitgefühl sind unbezahlbar und unser größtes Gut. Wir wünschen Dir und Deiner Familie liebevolle und friedliche Weihnachten! 
– Największy prezent na święta nosimy już w naszych sercach! Miłość i empatia są bezcenne i naszym największym dobrem. Życzę Ci oraz Twojej rodzinie pięknych i spokojnych świąt!
 
Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania.