Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można!

W piątek 20 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Dzieci wraz z wychowawcami gotowi do działania wyszli poza teren szkoły i usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy. Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać i razem możemy dużo.

Oprócz sprzątania najbliższej okolicy każda klasa przygotowała plakaty promujące akcje i zachęcające do dbania o Naszą Planetę.