Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPZP.08.01.00-32-K046/18-00/02

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację usługi przeprowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów dla nauczycieli oraz warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wyniki zapytania ofertowego.