Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PLASTYCZNYCH

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na dostawę materiałów biurowych i plastycznych do Oddziału Przedszkolnego w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego