Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację usługi przeprowadzenia zajęć z nauki programowania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego przeprowadzonego bez zastosowania ustawy na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP na realizację usługi przeprowadzenia zajęć z nauki programowania w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego