Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła zamierza utworzyć 6 oddziałów klas pierwszych:

 Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin .
2. Stworzyć listę preferencji placówek.
3. Wypełnić pozostałe pola formularza.
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący.
5. Proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

Na poziomie klas 4 szkoła zamierza utworzyć 4 oddziały klas pierwszych:

TERMINY TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLAS SPORTOWYCH

  1 klasa gimnastyki artystycznej

(dziewczynki)

09.2022 godz. 16.00 hala sportowa SP 51
  1 klasa pływacka

(dziewczynki i chłopcy)

07.03.2022 godz. 17.00 hala sportowa SP 51
  1 klasa piłka nożna 

(chłopcy)

08.03.2022 godz. 17.00 hala sportowa SP 51
  4 klasa piłka ręczna

(dziewczynki)

16.03.2022 godz. 16.30 hala sportowa SP 51
  4 klasa pływacka

(dziewczynki i chłopcy)

15.03.2022 godz. 17.00 hala sportowa SP 51
  4 klasa piłka nożna

(chłopcy)

16.03.2022 godz. 17.00 hala sportowa SP 51
  7 klasa piłka nożna

(chłopcy)

16.03.2022 godz. 15.00 Obiekty sportowe AP Sz.
  7 klasa piłka nożna

(dziewczynki)

16.03.2022 godz. 17.00 hala sportowa SP 51

 

Zarządzenie Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 31.01.2022 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

kl.1_TERMINY REKRUTACJI(4)

Zarządzenie Nr 50/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 31.01.2022 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I

kl.4,7_terminy rekrutacji(5)

Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.