Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ NOWY WYMIAR NAUKI!

W związku z działaniami dotyczącymi  projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zostały zakupione tablice multimedialne umożliwiające przedszkolakom korzystanie z nowego wymiaru nauki poprzez zabawę.

Mamy nadzieję, że takie tablice szybko się nie znudzą!