Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

“PROGRAMOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH” – KOLEJNE SZKOLENIE ZALICZONE!

Kolejna grupa nauczycieli zaliczyła szkolenie w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Tym razem szkolenie związane z programowaniem, czyli:  „Programowanie dla najmłodszych – czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie”.

Gratulujemy!