Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Podręczniki szkolne

 

Uprzejmie informujemy, że biblioteka szkolna prowadzi aktualnie prace nad zaopatrzeniem uczniów naszej szkoły w podręczniki. Dostarczone przez wydawnictwa książki są na bieżąco wprowadzane do systemu komputerowego i sukcesywnie będą wypożyczane kolejnym klasom. Uczniowie wypożyczają książki w terminie uzgodnionym przez wychowawcę klasy z biblioteką szkolną. W tym dniu prosimy, by uczniowie zaopatrzeni byli w dodatkowe torby na podręczniki.

Warunkiem wypożyczenia podręczników na nowy rok szkolny jest rozliczenie się ucznia z podręczników za ubiegły rok oraz dostarczenie wychowawcy klasy podpisanego przez rodziców oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu wypożyczenia podręczników. Opłatę za podręcznik można uiścić w kasie szkoły lub na konto nr:

15 1020 4795 0000 9402 0278 4999

Dowód wpłaty należy przynieść do biblioteki szkolnej.

Treść regulaminu oraz wzór oświadczenia znajduje się w poniższym pliku pdf:

Regulamin wypożyczenia darmowych podręczników

Jednocześnie informujemy, że z powodu nierozliczonych zaległości w opłatach za zniszczone bądź zagubione podręczniki za rok ubiegły, mogą się zdarzyć takie sytuacje, że uczeń nie otrzyma podręcznika z jednego lub kilku przedmiotów, gdyż książek tych brakuje w zbiorach naszej biblioteki. W takim wypadku uczeń otrzyma podręcznik w terminie późniejszym.