Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informacja dla rodziców

 

Uprzejmie informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, że istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub osobistego z koordynatorami do spraw edukacji włączającej – p. Hanną Markowską i p. Agnieszką Stroynowską podczas dyżurów w Kuratorium Oświaty w każdy poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00.