Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Ogólnopolski projekt “W kręgu zawodów”

Ogólnopolski projekt “W kręgu zawodów”

Odziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie otrzymały certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “W kręgu zawodów”, który trwał 01.09.2019- 30.04.2020.

 

 

Celem głównym projektu było zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

W czasie trwania projektu dzieci poznawały co miesiąc inny zawód tj.: policjant, strażak, listonosz, sprzedawca, burmistrz/urzędnik, lekarz/pielęgniarka, piłkarz/trener piłkarski, bibliotekarz.

Izabela Kaczmarczyk

Martyna Dogoda