Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCE WZNOWIENIA DYŻURÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA I WSPARCIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wznowienia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytator zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

– warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
– niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
– indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

począwszy od 18 listopada 2019 r. będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek, w godzinach 15.30 – 16.30.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

osobiście:
– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10