Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK ORAZ POZOSTAŁEGO ELEKTRONICZNEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 4 projekt umowy

Załącznik nr 5 – Ranking procesorów w testach PassMark

Załącznik nr 6 – Ranking procesorów w testach PassMark dla laptopów

 

Pytanie nr 1 wraz z Modyfikacją nr 1 z dnia 07.01.2021 r.

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu – modyfikacja nr 1

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zestaw pytań nr 2 wraz z Modyfikacją nr 2 z dnia 13.01.2021 r.

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu – modyfikacja nr 2