Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Ogłoszenie o naborze na wolne miejsca w przedszkolu

GMINA MIASTO SZCZECIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 w Szczecinie

informuje o wolnych miejscach w grupach:

– sześciolatków – 7 wolnych miejsc

– trzylatków – 6 wolnych miejsc

jednocześnie informujemy, że wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2019/2020 są objęte wsparciem
w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie”. Daje to możliwość udziału dzieci w bezpłatnych zajęciach dodatkowych i wyjazdowych warsztatach edukacyjnych:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia integracji sensorycznej
  • zajęcia sensoplastyki
  • zajęcia programowania
  • zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych)
  • zajęcia Rytmika dla Smyka
  • warsztaty edukacji ekologicznej TOEE
  • warsztaty edukacyjne OSTOJA
  • wyjazdy edukacyjne do teatru

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
SEKRETARIAT oddziały przedszkolne

Prowadzi specjalista ds. administracyjno-gospodarczych Ewelina Maciągowska

SEKRETARIAT CZYNNY JEST CODZIENNIE
W GODZINACH 8.00 – 16.00
Tel.: 91 453 23 31
e-mail: przedszkole@sp51.szczecin.pl