Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAJĘĆ NAUKI PROGRAMOWANIA DLA 10 GRUP DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć z nauki programowania dla 10 grup dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latków).
Łączna ilość zajęć do przeprowadzenia w terminie do 30 czerwca 2020 r. – 200 godzin. Przez godzinę rozumie się 60 minut.
Zajęcia realizowane z użyciem sprzętu, którym dysponuje przedszkole: maty do kodowania, roboty do nauki kodowania i programowania typu Bee-Bot lub Ozobot.
Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z kodowania lub programowania z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie Panią Małgorzatą Jakubowską tel. 789 058 002