Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Obiady

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Sprzedaż obiadów inf.-05.2019r

terminy przelewów za obiady

NIE STÓJ W KOLEJCE DO KASY, ABY WYKUPIĆ OBIAD
Dokonaj płatności przelewem w następujących terminach:
styczeń 2019 r. 2 stycznia 9 stycznia
luty 2019 r. 20 stycznia 13 lutego
marzec 2019 r. 20 lutego 7 marca
kwiecień 2019 r. 20 marca 5 kwietnia
maj 2019 r. 20 kwietnia 10 maja
czerwiec 2019 r. 20 maja 7 czerwca

SZCZEGÓŁY – WZÓR PRZELEWU ORAZ INFORMACJE NA TABLICY OGŁOSZEŃ ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE https://sp51.szczecin.pl/szkola/kasa-szkoly.

ODBIÓR KART U INTENDENTA – DWA OSTATNIE DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM DANEGO MIESIĄCA
–NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ DOWODÓW WPŁATY !

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ W GRUDNIU OPŁAT NA KONTO BANKOWE SZKOŁY ZA OBIADY STYCZNIOWE !!!