Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

NOWE POMOCE NAUKOWE DLA UCZNIÓW!

Jesteśmy w trakcie realizacji zamówień związanych z projektem pn. „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczniów niestety nie ma w szkole, ale mamy nadzieję, że od września będą mogli korzystać z tych nowych, pięknych pomocy naukowych!