Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

MULTIMEDIALNE PRACOWNIE JĘZYKOWE – NOWY WYMIAR NAUKI JĘZYKÓW!

Dzięki projektowi pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 nasi uczniowie otrzymali możliwość nauki języków w zupełnie nowym wymiarze. Multimedialne pracownie zostały zamontowane w salach do języka angielskiego oraz niemieckiego. Doszły nas słuchy, że właśnie tam można znaleźć najwygodniejsze krzesła!

Montaż pracowni oraz wprowadzenie dla nauczycieli przebiegły bez problemów dzięki profesjonalnej kadrze:

Oto efekty końcowe: