Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KURS PEDAGOGIKI M. MONTESSORI ZALICZONY!

Kolejna nauczycielka wykorzystała szansę na podniesienie swoich kwalifikacji w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i z powodzeniem ukończyła Kurs Pedagogiki M. Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole).

Gratulujemy!