Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KOMUNIKAT – RODZICE i UCZNIOWIE KLASY 8

 

         Informuję, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu będą do odbioru w sekretariacie uczniowskim
w dniu 9 lipca 2021r., wg poniższego harmonogramu:

– kl. 8a, 8b – godz. 8:00 – 9:30

– kl. 8c, 8d – godz. 9:30 – 11:00

– kl. 8e – godz. 11:00– 12:00

Zaświadczenie za potwierdzeniem odbioru może odebrać wyłącznie uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni.

 

Dyrektor szkoły

Dariusz Szklarski