Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy i wyprawka

 

Formularze wymagane do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej znajdują się w poniższym pliku pdf:

KARTA zgłoszenia dziecka  do ŚWIETLICY- 2018-2019

 

Rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej prosimy o dostarczenie wyprawki, dzięki której dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach, odpoczywać i bawić się po lekcjach. Szczegółowy spis potrzebnych przyborów i materiałów znajduje się u wychowawców świetlicy, do której uczęszcza dziecko.